Skip to Navigation

Kotevní patky pro dřevostavby

kategorie
ogara_patky.png

Patky základní

Patka sloupová kotevní U - úzká
kód A B C D E plech popis
07898 70 60 110 250 16 4mm Kotevní sloupová patka U-profil úzká, součástí je přivařený roxorový trn, galvanicky zinkována. Je vhodná pro kotvení různých dřevostaveb, patka se osazuje při provádění betonáže kotevního stanoviště/základu. Může být použita ke kotvení prvků pergol, altánů, venkovních dřevěnných podest apod.
07899 80 60 110 250 16 4mm
07900 90 60 110 250 16 4mm
07902 100 60 110 250 18 4mm
07904 120 60 110 250 18 4mm
08442 140 60 110 250 18 4mm
08439 80 60 110 400 16 4mm
07901 90 60 110 400 16 4mm
07903 100 60 110 400 18 4mm
08481 120 60 110 400 20 4mm
08482 140 60 110 400 20 4mm
Patka sloupová kotevní U - široká
kód A B C D E plech popis
07905 60 60 110 250 16 4mm Kotevní sloupová patka U-profil široká, součástí je přivařený roxorový trn, galvanicky zinkována. Je vhodná pro kotvení různých dřevostaveb, patka se osazuje při provádění betonáže kotevního stanoviště/základu. Může být použita ke kotvení prvků pergol, altánů, venkovních dřevěnných podest apod.
07907 80 80 110 250 16 4mm
07909 100 100 110 250 18 4mm
07910 120 120 110 250 18 4mm
07911 140 120 110 250 20 4mm
09653 140 140 110 250 20 4mm
08961 80 80 110 400 16 4mm
08633 100 100 110 400 18 4mm
08963 120 120 110 400 18 4mm
08960 140 120 110 400 20 4mm
09852 140 140 110 400 20 4mm
Patka sloupová kotevní U - s prolisem
kód A B C D E plech popis
07912 60 60 125 250 16 4mm Kotevní sloupová patka U s prolisem, součástí je přivařený roxorový trn, galvanicky zinkována. Je vhodná pro kotveni různých dřevostaveb při provádění betonáže kotevního stanoviště/základu. Díky prolisu je ve spodní části trámu minimální kontakt s patkou. Prolis zabraňuje hnilobě spodní plochy dřevěného materiálu, a tím se prodlužuje jeho životnost. Trámy je možné do patek ukotvit jak vertikálním, tak i horizontálním směrem.
07914 80 80 125 250 16 4mm
07916 100 100 125 250 18 4mm
07917 120 120 125 250 18 4mm
09460 140 140 125 250 20 4mm
07918 140 120 125 250 20 4mm
Patka sloupová kotevní U - s prolisem, šroubovací
kód A B C D E plech popis
07919 60 60 125 250 M24 4mm Kotevní sloupová patka U s prolisem šroubovací, galvanicky zinkována. Umožňuje kotvit dřevěný hranol vertikálním i horizontálním směrem, a díky umístění prolisu na šroubovici je možné poté dorovnat mírné nerovnosti připraveného podloží.
07921 80 80 110 250 M24 4mm
07923 100 100 110 250 M24 4mm
07924 120 120 110 250 M24 4mm
07925 140 120 110 250 M24 4mm
09461 140 140 110 250 M24 4mm
Patka kotevní U - s deskou
kód A B C D E plech popis
08483 70 60 110 100 18 4mm Kotevní patka s přivařenou spodní deskou a s navařeným U profilem různých rozměrů, galvanicky zinkována. Tato patka se umisťuje na již hotovou základovou desku a je tak nutné mít všechny body na kotevním stanovišti ve stejné výšce.
08484 80 60 110 100 18 4mm
08485 90 60 110 100 18 4mm
08486 100 60 110 100 18 4mm
08487 120 60 110 100 18 4mm
08488 140 60 110 100 18 4mm
Patka kotevní T - zapuštěná
kód A B C D E plech popis
09472 80 80 120 250 16 4mm Kotevní patka s T-profilem, součástí je přivařený roxorový trn, galvanicky zinkována. Instalace kotevní patky se provádí při betonáži kotevního stanoviště. Díky T-profilu je patka skryta uvnitř dřevěného hranolu.
09473 100 100 120 250 18 4mm
Patka kotevní L
kód A B C D E plech popis
09471 60 60 110 250 16 4mm Kotevní patka s L-profilem, součástí je přivařený roxorový trn, galvanicky zinkována. Vhodná pro stavbu pergol, verand a přístřešků tam kde je žádoucí , aby patka z jedné strany nebyla vidět. Díky L-profilu na patku ukotvíte i více rozměrné hranoly, které díky většímu rozměru nelze kotvit do kotevní patky U nebo kotevní patky nastavitelné s pilířem.
09470 80 80 110 250 16 4mm
09943 90 90 110 250 16  
08533 100 100 110 250 18  
09467 120 120 110 250 18  
09468 140 120 110 250 18  
09469 140 140 110 250 18  
Patka pilíře s přivařenou maticí
kód A B C D E plech popis
09243 80 80   200 M24 4mm Patka s přivařenou maticí, galvanicky zinkována. Je vhodná pro kotvení libovolné dřevostavby na hotovou základovou desku, jednotlivé kotevní stanoviště můžou mít rozdílné výšky. Určitá výhoda pro některé zákazníky může být i to, že díky ukotvení trámu na desku kdy je spoj patka - hranol víceméně skryt, to znamená že z pohledových stran není ukotveni tak viditelné jako při ukotvení na patky s U profilem kdy je ukotvení viditelné.
09240 80 80   250 M24 4mm
09242 80 80   300 M24 4mm
07926 100 100   200 M24 4mm
07927 100 100   250 M24 4mm
07928 100 100   300 M24 4mm
PATKA PILÍŘE bez přivařené matice
kód A B C D E plech popis
09238 80 80 110 200 M24 4mm Patka bez přivařené matice, galvanicky zinkována. Je vhodná pro kotvení libovolné dřevostavby na hotovou základovou desku, jednotlivé kotevní stanoviště můžou mít rozdílné výšky. Určitá výhoda pro některé zákazníky může být i to, že díky ukotvení trámu na desku kdy je spoj patka - hranol víceméně skryt, to znamená že z pohledových stran není ukotveni tak viditelné jako při ukotvení na patky s U profilem kdy je ukotvení viditelné.
09239 80 80 110 250 M24 4mm
09241 80 80 110 300 M24 4mm
08969 100 100 110 200 M24 4mm
08970 100 100 110 250 M24 4mm
08971 100 100 110 300 M24 4mm
DESKA s přivařenou maticí

kód A B C D E plech popis
09081 80 80     M24 4mm Deska s přivařenou maticí, galvanicky zinkována.
09011 100 100     M24 4mm
DESKA bez matice

kód A B C D E plech popis
09236 80 80     25mm 4mm Deska bez přivařené matice, galvanicky zinkována.
09010 100 100     25mm 4mm
PROFIL U - úzký
kód A B C D E plech popis
08504 70 60 110     4mm Kotevní prvek se používá pro kotvení sloupů a pilířů např. k betonovému podkladu. Galvanicky zinkováno.
08505 80 60 110     4mm
08506 90 60 110     4mm
08507 120 60 110     4mm
08508 140 60 110     4mm
PROFIL U - s prolisem
kód A B C D E plech popis
07934 60 60 125     4mm Kotevní prvek pro upevnění libovolné dřevěné konstrukce k podloží. Díky prolisu není kotvený dřevěný prvek v přímém kontaktu s podložím, což pozitivně ovlivňuje životnost dřeva, resp. povrchové úpravy. Galvanicky zinkováno.
07935 80 80 125     4mm
07936 100 100 125     4mm
07937 120 120 125     4mm
09477 140 140 125     4mm
Kotvící hrot ČTVERCOVÝ
kód A B C D E plech popis
07947 50 50   600   2mm Kotvící hrot žárově zinkovaný slouží k uchycení konce trámu a zaražení do země bez potřeby betonování základů.
07948 70 70   750   2mm
07949 90 90   750   2mm
07950 100 100   900   2mm
07951 120 120   900   2mm
Kotvící botka ČTVERCOVÁ
kód A B C D E plech popis
10770 50 50 100     2mm Kotvící botka je vyrobena z galvanicky zinkovaného plechu. Botka slouží k ukotvení trámu (hranolu) k betonovému základu.
07942 70 70 125     2mm
10080 80 80 140     2mm
07943 90 90 140     2mm
07944 100 100 150     2mm
08441 120 120 150     2mm
09942 140 140 150     2mm
10641 160 160 160     2mm
KOTVÍCÍ BOTKA kruhová
kód A B C D E plech popis
07945 80 150       4mm Kotvící botka je vyrobena z galvanicky/žárově zinkovaného plechu. Botka slouží k ukotvení trámu (kulatiny) k betonovému základu.
07946 100 150       4mm

Patky speciální

PATKA PILÍŘE s maticí

kód A B     plech popis
09462 80 80 110-180   4mm Je vhodná pro uchycení a výškovou regulaci dřevěných prvků k podloží. Setavená patka pilíře se skládá ze spodní patky pilíře, pravolevé matice a horní patky pilíře. Otáčením matice se patka buď zvyšuje nebo snižuje. Galvanicky zinkováno.
07929 100 100 110-180   4mm
PATKA U stavitelná s deskou
kód rozměry D E  plech popis
09465 80-160     4mm Kotevní patka s přivařenou spodní deskou a s nastavitelným U profilem různých rozměrů, galvanicky zinkována. Tato patka se umisťuje na již hotovou základovou desku a je tak nutné mít všechny body na kotevním stanovišti ve stejné výšce.
PATKA U stavitelná 250
kód rozměry D E  plech popis
09466 80-160     4mm Kotevní sloupová patka s nastavitelným U profilem, součástí je přivařený roxorový trn, galvanicky zinkována. Je vhodná pro kotveni různých dřevostaveb při provádění betonáže kotevního stanoviště/základu.
PROFIL TT
kód A B C D  E plech popis
07930 80 200 60     4mmProfil TT vyrobený z plechu o síle 4mm, galvanicky zinkovaný. Je vhodný k jednoduchému ukotvení dřevěných konstrukci (sloupů, trámů) k pevnému stanovišti/základu.
07931 90 200 60     4mm
07932 100 200 60     4mm
07933120
20060
  4mm
KOTVÍCÍ HROT UNI
kód A B C D E plech popis
09837 600         4mm

Kotvící hrot s galvanicky zinkovaného plechu slouží k uchycení konce trámu a zaražení do země bez potřeby betonování základů. Díky matici v trnu lze kombinovat s různými kombinacemi profilu U.

-široký s prolisem
-úzký

09836 750         4mm
PODPĚRA POLICE - pevnostní
kód rozměry D E plech popis
09551 300     4mm Podpěra police je vyrobena z plechu o síle 4mm galvanicky zinkováno. Zatížení podpěry police je limitováno pevností při ukotvení ke stěně.
09552 400     4mm
09553 500     4mm

I tento sortiment koupíte na našem eShopu: http://www.sogroup.cz/eshop/kotevni-upevnovaci-technika